Hållbarhet bland elsystemen
Tillsammans kan vi göra skillnad

Våra elcyklar är utrustade med ett elsystem från antingen danska Promovec eller japanska Yamaha. Båda tillverkarna är mycket stolta över att bidra till en klimat- och miljövänlig framtid, där vår transportform blir allt grönare utan att vi kompromissar med körglädje och komfort.
Nedan kan du läsa mer om vad Promovec och Yamaha gör med varsitt initiativ i kampen för en grönare framtid:

Promovec

Promovec arbetar varje dag för att bidra till en hållbar omställning. En av de mest avgörande aspekterna i Promovecs insats är deras lokala batteriproduktion, som de åtar sig i samarbete med Viridus Manufacturing. 2022 flyttade Viridus Manufacturing in i en helt ny fabrik, byggd enligt hållbara DGNB-standarder. Denna fabrik är CO2-neutral och fylld med hållbara funktioner såsom system för återvinning av avloppsvatten, trädgårdar med biologisk mångfald, CO2-neutral värmepump, återvinningsbart byggmaterial, avfallssortering och solpaneler.

Läs mycket mer om Promovecs bidrag till en mer hållbar framtid, som även inkluderar hälsa, välmående och mycket mer här.

Urval av elcyklar med Promovec elsystem

Yamaha

Yamaha har lagt en tydlig strategi för hur de kan hjälpa till att påskynda den gröna omställningen, och konkret har de lämnat in en 2050-plan, där de specificerar hur de kan bidra positivt till klimatförändringar såväl som allmän hälsa. Yamahas 2050-plan bygger till stor del på FN:s 17 globala mål. Huvudpunkterna från 2050-planen inkluderar:

- minskat CO2-fotavtryck

- större fokus på återvinningsbarhet

- ge stöd för målet att stärka den biologiska mångfalden

Läs mycket mer om Yamahas 2050-plan och hur de olika insatserna bidrar positivt till FN:s 17 globala mål här.

Urval av elcyklar med Yamaha elsystem

Med Centurion får du

5 års garanti på ram
Nordisk design och kvalitet
Återförsäljare över hela landet
3 års garanti på Promovec batteri och motor